Almindelige betingelser for abonnement på læringsfokus.nu gældende pr. 17. maj 2017.

 

Aftalens indgåelse

Når du køber abonnement på læringsfokus.dk, indgår du aftale med Loop2Lead, CVR 38160494, Engelstoft 28, 8520 Lystrup, tlf. 93901060, e-mail: info@læringsfokus.dk.

Ved bestilling modtager du, udover en bekræftelse på det bestilte abonnement, samtidig en databehandleraftale, som skolen jf. persondataloven skal indgå med Loop2Lead.

Det er skolens ansvar, at det opgivne elevtal omtrentligt stemmer overens med det faktiske elevtal på skolen. Såfremt det opgivne elevtal adskiller sig fra elevtallet som angivet i Datavarehuset på uddannelsesstatistik.dk vil skolen kunne blive pålagt ekstra betaling.

 

Abonnement

Abonnementet løber altid for et skoleår (1. august til 1. august) og giver adgang til at logge ind på læringsfokus.nu på app og portal, hvor der kan oprettes brugere, opsamles/gemmes datafiler, justeres i opsætning og tilgås forskellige visninger af de indsamlede data. Der er ikke mulighed for eksport af data, og abonnement er en forudsætning for at kunne få adgang til de indsamlede data. Loop2Lead er ikke forpligtet på at udlevere de indsamlede data ved abonnementsophør.

Ved udløb af abonnementsperioden fornyes abonnementet automatisk til et nyt skoleår, indtil du vælger at opsige det (se opsigelsesbetingelser nedenfor).

 

Betaling

Ved bestilling angives om muligt EAN-nummer. Såfremt skolen ikke har EAN-nummer fremsendes særskilt faktura til angivet mailadresse.

 

Fortrydelsesret

Der er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage til dit køb af abonnement på læringsfokus.nu. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse. Har du afgivet bestilling den 1. i en måned, har du frist til og med den 15. i samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Send en mail til info@laeringsfokus.nu med angivelse af Skole, kontaktperson, mail og telefonnummer, hvor det specifikt angives, at man ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke har oprettet brugere eller oprettet datafiler. Tages abonnementet i brug gives afkald på fortrydelsesretten.

 

Parternes forpligtelser

Læringsfokus.nu er forpligtet til at levere adgang til app og webressourcer på ‘Min skole’, så længe abonnementsaftalen løber.

Læringsfokus.nu påtager sig ikke ansvar for tab og forstyrrelser i anvendelsen af app og webressourcer på ‘Min skole’, der måtte opstå som følge af tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, midlertidige software og serverfejl. Det samme gælder enhver udefrakommende fejl, der kan forstyrre adgangen til app og/eller webressourcer.

 

Ændringer og ophør

Abonnementsaftalen kan opsiges med 14 dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode. En abonnementsperiode løber i et skoleår (fra 1. august til 1. august).

Opsigelse af abonnementet sker ved at sende en mail til info@laeringsfokus.nu med angivelse af skole, kontaktperson, e-mail og telefonnummer, hvor det specifikt angives, at man ønsker at opsige abonnementet.

Loop2Lead kan for en kommende abonnementsperiode ændre priserne i forbindelse med ændrede funktionaliteter eller i forbindelse med almindelige prisstigninger. Ved prisændringer vil du modtage en individuel varsling på minimum 30 dage før ikræfttrædelse på den e-mail, der er oplyst i forbindelse med bestilling. Det giver mulighed for at opsige aftalen med 14 dages varsel.

Loop2Lead kan løbende ændre og tilrette vilkår og betingelser for anvendelsen af læringsfokus.nu. Ved ændringer i betingelserne vil dette blive varslet på mail.

Hvis betalingsfristen overskrides med mere end 30 dage eller hvis abonnementsaftalen misligholdes på anden måde, har Loop2Lead ret til straks at ophæve abonnementsaftalen og kræve erstatning for eventuelle tab (med renter og omkostninger).

 

Privatlivs- og cookiepolitik

Loop2Lead anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og til at målrette annoncer. Denne information deles med tredjepart. Såfremt du fortsætter med at anvende tjenesten, accepterer du betingelserne.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne vil derudover kunne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af læringsfokus.nu. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier.

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre den enkelte selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.