Dette eksempel viser et uddrag af en samtale mellem en observatør og en medarbejder efter et besøg i klassen.

 

ObservatørJeg har noget andet, jeg tænker, det er interessant at tage fat i.

Jeg lægger mærke til, at der ikke er ret mange elever, som rækker hånden op, selvom de spørgsmål, du stiller klassen, åbner mulighed for mange svarmuligheder.

I de efterfølgende interview, giver to af eleverne indtryk af, at de ikke oplever stemningen i klassen som trygt. Det er her, jeg har vurderet på, om læringsmiljøet er trygt, åbent og inviterende til læring. Som du kan se, har jeg ikke vurderet det så højt.

UnderviserNej, jeg kan se du har vurderet det til 2 og 3. Det var de to piger, du snakkede med?

 

ObservatørNemlig. De fortæller blandt andet, at det er svært at række hånden op, fordi de er bange for at sige noget forkert. Da jeg spørger ind til det, uddyber særligt den ene, at en gruppe drenge ofte kommer med dumme kommentarer, hvis det, man siger, ikke er rigtigt. Nogle gange oplever hun også, at man efter timen kan blive drillet i frikvarteret.

Kan du genkende det?

 

UnderviserJa, det kan jeg godt genkende lidt. Det med frikvartererne er dog nyt for mig. Der er en meget dominerende drengegruppe i klassen. Vi har arbejdet meget med dem, men det har ikke rykket sig så meget. Vi har fokus på det i teamet.

 

ObservatørDet er godt at høre. Som du kan se har jeg til gengæld vurderet, at det ikke er et problem for den dreng, jeg snakkede med. Jeg har givet ham seks på skalaen. Han virkede glad og tilfreds.

 

UnderviserJa, nogle af eleverne flyder ligesom lidt ovenpå i forhold til det hele. Jeg tror ikke, alle lader så nemt lader sig påvirke, hvis der er en usikker stemning i klassen.

 

ObservatørEr læringsmiljøet noget, du kunne tænke dig, at vi sammen gjorde os nysgerrige på?

 

UnderviserJa, det vil jeg gerne.

 

ObservatørHvis vi nu tager udgangspunkt i den gruppe elever, som ikke længere rækker hånden op. Hvordan kan man arbejde med, at de får mere mod på det?

 

UnderviserDen stærke drengegruppe er god til at arbejde selv, når det foregår på computer. Måske skal jeg i perioder dele klassen op i to, og lade pædagogen arbejde med drengegruppen. Og så arbejde med mundtlighed uden den dominerende drengegruppe.

 

ObservatørHvilken effekt vil du forvente, at det har?

 

UnderviserDet vil nok hjælpe de stille elever, så de kommer i gang med at sige noget. Måske kan jeg så gradvist indsluse den dominerende drengegruppe, så de enkeltvis oplever en anden klassekultur… Jeg kunne også tage en snak med drengene. Måske er de ikke bevidste om deres egen effekt på klassens læringsmiljø…

Jeg forestiller mig også, det er vigtigt, at jeg får fulgt op på den snak med eleverne – altså reagerer, hvis de ikke overholder spillereglerne.

Jeg skal måske også tænke mundtlighed på en anden måde. Gå rundt i grupper og lave opsamling i stedet for altid at gøre det fælles i klassen. Måske det kan hjælpe med at skabe større tryghed…

 

Observatør: Du gør dig rigtig mange gode tanker om, hvordan du kan arbejde med at udvikle på læringsmiljøet. Hvad kunne være dit første skridt?

 

Underviser: Jeg vil drøfte det med mit klasseteam. Det er vigtigt, at vi er fælles om indsatsen – og også, at vi bliver enige om, at vi skal reagere, når vi oplever, drengene bidrager til at skabe utryghed. Vi skal sikre trygheden frem for alt.

 

Observatør: Jeg tror, det er en vigtig pointe.

 

Underviser: Mit bud på tiltag i forhold til eleverne er, at vi i korte perioder afprøver at dele klassen op.. altså når det er muligt.. og at vi arbejder målrettet med mundtlighed i mindre grupper… Og så skal vi have den snak med drengene, hvor vi fortæller noget om vores forventninger til dem.

Observatør: Det bliver spændende senere at høre, hvordan din indsats har virket.