Den indsamlede data anvendes i en efterfølgende samtale mellem underviser og observatør med henblik på refleksion, læring og udvikling. I app’en finder man vurderinger og noter under ‘Se seneste observationer’. Selve noten kan redigeres blot ved at klikke på den. Under overskriften ‘Efterfølgende samtale med underviser’ noteres vigtige pointer og aftaler i forhold til, hvad der skal arbejdes videre med.

Formålet med samtalen er at skabe fælles refleksion med henblik på at afsøge nye handlemuligheder til udvikling af praksis. Det er vigtigt, at man sammen ser på resultaterne med en undersøgende og nysgerrig tilgang. Mening og værdi skabes først og fremmest gennem dialogen, der i sin karakter bør baseres på tillid – være anerkendende og støttende, men naturligvis også åbenhjertig.

Ved efterfølgende klasseobservationer kan man på læringsfokus.nu efter login på Min Skole under ‘Se data for skolen – Klasseobservationer’ finde alle tidligere klasseobservationer – inklusive noter, så man kan bygge videre på tidligere refleksioner og aftaler.