Den indsamlede data anvendes i en efterfølgende samtale mellem underviser og observatør med henblik på refleksion, læring og udvikling.

Formålet med samtalen er at skabe fælles refleksion med henblik på at afsøge nye handlemuligheder til udvikling af praksis. De indsamlede data bygger på subjektive vurderinger af elevernes svar, og derfor er det vigtigt, at man sammen ser på resultaterne med en undersøgende og nysgerrig tilgang. Mening og værdi skabes først og fremmest gennem dialogen, der i sin karakter bør være støttende, men naturligvis også åbenhjertig.