Herunder finder du eksempler på spørgsmål, hvor svarene kan bidrage med viden om, i hvor høj grad eleverne er understøttet i deres læring. Det bliver for omfattende at stille alle spørgsmål. Find en god balance mellem antal spørgsmål og fornemmelsen af, at du kan lave en rimelig præcis vurdering.

Bemærk, at flere af nedenstående spørgsmål vil kunne give svar, der kan bidrage til vurderingen i forhold til flere af observationsområderne.

Spørgeguide til elevinterview

Følgende spørgsmål kan tjene som inspiration til interviewet med eleven. Vigtigst er det at sørge for at spørgsmålenes formulering og antallet af spørgsmål er tilpasset, så det matcher eleven. Samt at det giver det bedste afsæt for at lave en vurdering af, hvor godt eleven er understøttet i sin læring.

 

 

Mål og sammenhæng

Kender eleven de opstillede læringsmål for undervisningen og den sammenhæng, de indgår i?

 • Fortæl med egne ord, hvad du er i gang med at lære?
 • Kan du fortælle noget om målene for det, du/I arbejder med?
 • Ved du, hvorfor du skal lære noget om det, du arbejder med?
 • Hvorfor er det vigtigt, at lære det?
 • Hvad arbejdede du med før dette forløb?
 • Hvad skal du/I arbejde videre med bagefter?

 

Tegn på læring

Kender eleven de tegn på læring, der viser veje til at opnå målene?

 • Kan du forklare lidt om, hvordan du kan se, at du er på vej til at nå målet?
 • Hvordan kan du se, om du lært det, du skal?
 • Hvordan ved du, om du har nået dine mål?
 • Hvornår er du færdig med opgaven?
 • Hvad har du lært undervejs?
 • Hvad har du nået indtil nu?
 • Hvor langt er du kommet?

 

Målvidde

Ligger de opstillede læringsmål og tegn på læring inden for elevens nærmeste udviklingszone, og er de samtidig udfordrende?

 • Hvordan passer det I laver til dig?
 • Er der noget, du synes er svært?
 • Er der noget, du synes er meget let?
 • Er der noget, du har brug for, for at kunne lære det eller komme videre?
 • Tror du, at du kan nå dit mål?
 • Hvad har du brug for, så du kan nå dit mål?

 

Klassens læringsmiljø

Oplever eleven, at klassens læringsmiljø er trygt, åbent og inviterende til læring?

 • Hvordan oplever du din klasse?
 • Hvordan har du det, når du skal række hånden op og sige noget?
 • Hvad sker der, hvis nogen siger noget, der er forkert?
 • Hvornår lærer du allermest i din klasse?
 • Er der tidspunkter, hvor det er svært at lære?
 • Hvordan arbejder I med læring i jeres klasse?
 • Hvad sker der med klassen, når der kommer vikar?
 • Er I gode til at hjælpe og rose hinanden?
 • Hvis du skal vurdere hvor trygt, I har det med hinanden i din klasse – på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, at det er meget, meget utrygt – og 7 betyder, at det er meget, meget trygt, hvor vil du så placere din vurdering (i stedet for en skala, kan man holde hænderne op som et kontinuum, hvor eleven viser sin vurdering)?

 

Feedback

Har eleven fået konstruktiv feedback gennem dette eller nylige forløb i faget?

 • Taler læreren eller de andre elever med dig om det, du er i gang med at lære?
 • Kan du fortælle lidt om, hvordan du får feedback på, om du er på rette vej i forhold til at nå dine mål?
 • Hvordan får du hjælp af læreren i undervisningen?
 • Får du hjælp af dine kammerater i undervisningen – hvordan?
 • Hvordan oplever du, at den feedback, du får, er med til at hjælpe dig til at nå dine mål?
 • Har du fået hjælp undervejs – af hvem og hvordan?

 

Engagement

Opleves eleven forpligtet, engageret og vedholdende i sin læring – herunder åben over for udfordringer?

 • Hvorfor arbejder du med tingene i skolen?
 • Hvorfor vælger du egentlig at arbejde på at nå dine mål?
 • Kan du lide at gå i skole – hvorfor/hvorfor ikke?
 • Hvad motiverer dig for at lære mere?
 • Kan du lide at fordybe dig i en opgave i faget?
 • Hvad synes du om, når arbejdet er udfordrende og svært?
 • Hvad er dit energiniveau lige nu (på en skala fra 1 til 10)?
 • Hvis du skal vurdere, hvor meget du glæder dig til undervisningen i dette fag på en skala fra 1 til 7, hvor 1 betyder, du overhovedet ikke glæder dig – og 7 betyder, du glæder dig rigtig meget – hvor vil du så placere din vurdering (i stedet for en skala, kan man holde hænderne op som et kontinuum, hvor eleven viser sin vurdering)?
 • Hvad giver dig energi i skolen? Hvad trækker energi ud af dig?

 

Variation

I hvilket omfang vurderes det, at eleven møder varieret og alsidig undervisning – også over tid?

 • Jeg lagde mærke til, der skete det og det i undervisningen – Hvordan er det almindeligvis?
 • Hvilke måder arbejder i på i faget – og hvor ofte gør I de forskellige ting?
 • hvad gør forskellige arbejdsformer ved din oplevelse af undervisningen?
 • Hvilke typer aktiviteter foretrækker du?
 • Oplever du undervisningen er varieret – kan du give eksempler?
 • Hvor tit har I bevægelse i undervisningen – Kan du give eksempler?