Her kan du læse mere om, hvordan arbejdet med læringsfokus.nu kan implementeres på skolen.

Besøg i undervisningen med opsamling af data og efterfølgende dialog vil naturligt kræve noget forskelligt alt efter, hvor langt skolerne er i arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. Måske er det første gang der er rammesat besøg i underviserens praksis, måske er der allerede en kultur for dette på skolen, hvor kun dataindsamlingen er ny.

Uanset om klasseobservationerne gennemføres af ledelsen – eller er delegeret til læringsvejledere – er det vigtigt, at skolens læringsfokus og rammerne for besøgene drøftes med medarbejderne.

I forhold til skolens læringsfokus kunne man have følgende på dagsordenen

  • Hvad begrunder valget af skolens læringsfokusområder?
  • Hvad er vigtigt hos os?
  • Hvordan kan skolens læringsfokus kvalificeres?
  • Hvor har vi brug for opkvalificering i forhold til de temaer, der indgår i skolens læringsfokus?

Derudover vil det være naturligt, at der bruges god tid til at drøfte formålet med besøg og efterfølgende læringssamtale. Her er det vigtigt at betone skolen som et professionelt læringsfællesskab, hvor udvikling af praksis med fokus på kerneopgaven er det væsentlige.


Den praksisnære ledelse og praksisnære delegerede ledelse har til formål at hjælpe medarbejderne i arbejdet med at udvikle praksis i retning af det læringsfokuserede. Der bør lægges vægt på, at man udvikler sin undervisning med afsæt i, hvor man er – og at tillidsfuld dialog og refleksion er primære redskaber til at skabe forandring.

Man har mulighed for at oprette alle undervisere på skolen, så de har adgang til værktøjet. På den måde får underviserne mulighed for på egen hånd at indsamle data om egen praksis i forbindelse med evaluering af undervisningen. Bemærk! Data der opsamles af underviserne bidrager ikke til skolens samlede data, men anvendes udelukkende til deres eget brug.

Sørg for at processen er transparent, så der skabes tryghed omkring indsatsen. Gode pejlemærker for en god implementering indeholder

  • åben og klar kommunikation om mål og rammer
  • konstruktiv dialog i skolens samarbejdsfora
  • gode rammer og stabile aftaler omkring besøg og læringssamtale
  • kommunikation og dialog omkring strategiske tiltag på baggrund af data

Til inspiration og kvalificering af en ensartet besøgspraksis, kan man lave en guide, der beskriver, hvordan man går ud. Se et eksempel under vores side med inspirationsmaterialer.