Ændring af ‘Skolens læringsfokus’

På læringsfokus.nu er det muligt for skolen at definere sit eget læringsfokus. Disse ændringer kræver administratorrettigheder, da ændringerne vedrører hele skolen.

Man har mulighed for at tilføje og slette observationsområder og kan selv bestemme antallet (dog maksimalt ni). Hvis man tilføjer nye områder, kan man også tilknytte nye hjælpetekster.

Man kan desuden vælge at vægte visse læringsfokusområder mere end andre. Dette gøres ved at justere i radardiagrammet eller tabel. Se figur herunder.

Hvis man ændrer i vægtningen mellem de forskellige områder, vil det (kun) få betydning to steder:

  • Alle visninger af radardiagrammet – både i app og på webstedet
  • Skolens samlede læringsfokusindeks (læs mere nedenfor)

Når man ser på skolens data, vil radardiagrammet vise en ydre graf, der viser, hvordan skolens læringsfokus ideelt ser ud. Desuden vil der vises en indre graf, hvor et vægtet gennemsnit af observationer vil kunne ses. Hvis man logger på som underviser, vil man få vist det vægtede gennemsnit af egne observationer, mens man som observatør/administrator vi få vist et vægtet gennemsnit af alle observatørers observationer på hele skolen.

 

Læringsfokusindekset

Alle observatørers observationer samles i et gennemsnitstal for hele skolen kaldet ‘Læringsfokusindekset’. Hvis observationsområder er vægtet mere end andre, vil det også slå igennem her.

Over tid vil skolen på ‘Læringsfokusindekset’ kunne se, om man samlet set løfter sig i forhold til at arbejde læringsfokuseret i praksis.