null
Lav observation i klassen samt interview med to-tre tilfældigt valgte elever.
null
Gem data om læringsfokus via mobil eller tablet
null
Ved efterfølgende læringssamtale drøftes data med henblik på fælles refleksion om praksis.
null
Se data på for hele skolen og få ny viden til den organisatoriske læring.
Web-pic-spot

Fokus på elevers læring

Læringsfokus.nu bruger samtale med elever til at indsamle data om praksis. Elevernes svar bidrager med viden inden for områder, som forskning viser har stor betydning for læring.

 • Læringsmål og tegn på læring
 • Målvidde
 • Klassens læringsmiljø
 • Feedback
 • Engagement
 • Variation

Læringsfokus.nu er på forhånd sat op til at samle data inden for disse områder, men der er mulighed for at udskifte og tilføje flere områder, så skolen selv bestemmer sit helt eget læringsfokus.

Læringssamtaler med undervisere

De indsamlede data danner grundlag for efterfølgende refleksionssamtaler med undervisere.
Her analyseres og drøftes data med henblik på fælles læring. Fx

 • I hvor høj grad opleves eleverne forpligtede og engagerede i deres læring herunder åbne over for udfordringer?
 • Hvordan kan der arbejdes med elevernes motivation?
 • Kender eleverne de tegn på læring, der viser vejen til at opnå målene?
 • Hvordan kan der arbejdes med at synliggøre tegn på læring i næste forløb?
 • I hvor høj grad oplever eleverne, at læringsmiljøet er trygt, og hvordan kan dette understøttes yderligere?

Organisatorisk læring

De indsamlede data kan anvendes til at give et overblik over læringsfokus på hele skolen. Fx

 • På hvilke årgange lykkes vi bedst med at give feedback?
 • Er drengene mere bevidste om, hvad der kan fremme deres egen læring end pigerne?
 • Hvilke fag har størst succes med at tydeliggøre tegn på læring for eleverne?
 • Kan vores indsats med at sætte fokus på elevernes engagement og vedholdenhed ses på resultaterne i dette skoleår i forhold til sidste skoleår?
 • Har vi samlet set løftet elevernes læring?

Med overblikket kan skolen træffe strategiske valg af indsatser i forhold til afdelinger, årgange, fag, team og undervisere.

Observationsområder

 • Mål og sammenhæng

  Kender eleverne de opstillede læringsmål for undervisningen og den sammenhæng, de indgår i?

 • Tegn på læring

  Kender eleverne de tegn på læring, der viser veje til at opnå målene?

 • Målvidde

  Ligger de opstillede læringsmål og tegn på læring inden for elevens nærmeste udviklingszone, og er de samtidig udfordrende?

 • Klassens læringsmiljø

  Oplever eleveen, at klassens læringsmiljø er trygt, åbent og inviterende til læring?

iPhone-black-owl_web
 • Feedback

  Har eleven får konstruktiv feedback gennem dette eller nylige forløb i faget?

 • Engagement

  Opleves eleven forpligtet, engageret og vedholdende i sin læring – herunder åben over for udfordringer?

 • Variation

  I hvilket omfang vurderes det, at eleven møder varieret og alsidig undervisning – også over tid?

 • Vælg selv

  De syv observationsområder er foruddefinerede, men den enkelte skole kan tilpasse efter behov og egen målsætning.

Sådan virker det

1

Lav observation

Underviseren får besøg af en leder eller læringsvejleder, der gennemfører to-tre interview med tilfældigt valgte elever i klassen – alternativt kan underviseren selv lave interview med henblik på evaluering af egen praksis.

2

Gem data i App

Elevernes svar danner baggrund for en vurdering af i hvor høj grad, de er understøttet i deres læring.

3

Analyser og brug data

Vurderinger gemmes på en sikker server via app på mobil eller tablet. De indsamlede data kan nærstuderes og analyseres på både app og læringsfokus.nu.

Hent App’en på App Store og Google Play og prøv en demo

 Loop2Lead

+45 93901060